March 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
May 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
หากห้องที่ต้องการยังว่างอยู่ตามวันเวลาดังกล่าว สามารถติดต่อขอจองห้องได้ที่
(ฝั่ง สปร.)คุณสุนันทา งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ
(ฝั่ง นว.)คุณสาธิต เวชประสิทธิ์ งานวิทยบริการ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
ห้อง Simulation LAB คุณ ลัลธริมา รังผึ้ง ห้อง LAB SIM ชั้น 2 สปร.

ในวันและเวลาราชการ

Monday 15 April 2024

Time: ห้อง อำภา ชั้น 6 ตึก 6 ชั้น(300) ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2(41) ห้องประชุม 2600 ตึก 6 ชั้น(100) ห้องประชุมวัลลภ ไทยเหนือ ชั้น 3 ตึกอำนวยการ(80)
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
External
Internal
Copyright@2012 by jinn13jinn@bcnsprnw.ac.th. All rights reserved.